RUT-tjänsterna ger jobb och är inte bara till för ”vanliga familjer”

Pressmeddelande 2014-10-23

Regeringens halverade RUT-avdrag i budgeten slår hårt mot de många arbetsintegrerande sociala företag som get möjlighet för personer med olika typer av arbetshinder att komma ut på arbetsmarknaden. Detta kommer att öka arbetslösheten hos dem som äntligen fått ett arbete!

Det säger Penilla Gunther, ordförande för SKOOPI – de arbetsintregrerande sociala företagens intresseorganisation. Hon fortsätter:

- Att halvera möjligheterna för RUT-avdrag för personer under 65 år, minskar framförallt möjligheterna för enskilda eller familjer där barn eller föräldrar har funktionshinder, att få avlastning med hushållsnära tjänster till en kostnad de haft råd med.

- Det är därför oförskämt av regeringen att ha som skäl, att ”med ett lägre tak för RUT-avdraget riktas avdraget till vanliga familjers behov av hushållsarbete”. Det känns heller inte lovande att regeringen säger att de kommer att undersöka möjligheterna att minska antalet RUT-tjänster ytterligare, vilket också minskar många av våra medlemsföretags chanser att överleva på sikt.

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

I samband med byte av generaldirektör har Temagruppens kansli, tillsammans med eldsjälar inom AF,  lyckats föra upp idén om att arbetsintegrerande sociala företag ska bli ett  rutimässigt använt verktyg inom hela AF. Nu har AF beslutar sig för att utveckla arbetet med arbetsintegrerade sociala företag
Läs dokumentet här:

Arbetsförmedlingens plan för arbetsintegrerande sociala företag 140923 1 0

Hösttider på Skoopi!

Från 16:e september kommer Skoopi att ha telefontid 13-15 på Tisdagar och torsdagar för att öka tillgängligheten. 08-702 54 93. Välkomna att höra av er! Observera dock att telefonen är avstängd övriga tider.

Mejlen info@skoopi.coop fungerar som vanligt dygnet runt. Vi svarar alltid så snart vi kan!