Nominera till SKOOPI:s årliga pris!

Nu är det dags att nominera till SKOOPI:s årliga pris som delas ut på Stora Sociala Företagsdagen den 13/ år 2017 i Göteborg.

Nomineringar skickas till smodigh@gmail.com (En tillfällig adress på grund av leverantörsstrul på Skoopi:s epostadresser).

Pris A
Årets Arbetsintegrerande Sociala Företag

  • Ett företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande.
  • Ett företag som är en förebild för andra ASF och som kan inspirera andra ASF.

Namn på företaget och motivering skickas in. Man kan inte nominera företag där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

Pris B
Årets främjare av Arbetsintegrerande Sociala Företa
g

  • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som bidragit till högre
    nivå av kunskap om ASF generellt genom insatser eller författande av litteratur, genomförda studier, rapporter eller liknande.
  • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som skapat kännedom om ASF utöver vad som kan förväntas t ex genom att agera i media eller påverka opinionen på annat sätt som stärkt ASF-branschen eller dess syfte.

Namn på person eller organisation/företag/offentlig verksamhet och motivering skickas in. Man kan inte nominera en mottagare där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

Save the date! 1/9 Workshop om vår certifiering

SKOOPI har nu skrivit avtal med SIS – Swedish Standards Institute om att ta fram en certifiering/standard för Arbetsintegrerande Sociala Företag.

Den 1/9 har vi planerat att ha en workshop med våra medlemsföretag, en workshop som SIS håller i, för att försöka få in så många perspektiv som möjligt i ett tidigt skede så att de kan tas i beaktande under framtagandet av certifieringen.

Är du eller ert ASF intresserade av certifieringsarbetet så ska ni redan nu boka in den 1/9 i Stockholm. Preliminär tid är 10.00-15.00.

Anmälan görs till sofia.modigh@skoopi.coop.

Kallelse till årsstämma!

Härmed kallas alla medlemmar i SKOOPI till årsstämma den 4/4 kl.16.00 på Leva & Fungera-mässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Anmälan av ombud:
Ombud anmäls till sofia.modigh@skoopi.coop så fort som möjligt och senast den 24/3 så vi kan beställa fika till alla.

Enligt stadgarna har varje medlem som betalat medlemsavgiften en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten (dock ej för styrelsen). Stödmedlem har inte rösträtt, förutom styrelseledamöter och andra förtroendevalda som är stödmedlemmar.

Valberedning
Sammankallande i valberedningen är Ann-Louise Eklund som ni når via epost ann-louise@msfmalungsalen.se.

Leva & Fungera-mässan
Leva & Fungera-mässan är Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet och har mer än 14 000 besökare. Ni får gratis entrékort till mässan genom att registrera er via följande länk: https://levafungera.se/for-besokare/entrekort/

Mässan är öppen:
4/4 tisdag 09.00-17.00
5/4 onsdag 09.00-17.00
6/4 torsdag 09.00-16.00

SKOOPI-seminarium & monter
SKOOPI har seminarium om Arbetsintegrerande Sociala Företag på en av scenerna på mässan kl.15.00-15.30 på tisdagen. Alltså en lagom stund före årsstämman. SKOOPI har även en monter under hela mässan.