RUT-tjänsterna ger jobb och är inte bara till för ”vanliga familjer”

Pressmeddelande 2014-10-23

Regeringens halverade RUT-avdrag i budgeten slår hårt mot de många arbetsintegrerande sociala företag som get möjlighet för personer med olika typer av arbetshinder att komma ut på arbetsmarknaden. Detta kommer att öka arbetslösheten hos dem som äntligen fått ett arbete!

Det säger Penilla Gunther, ordförande för SKOOPI – de arbetsintregrerande sociala företagens intresseorganisation. Hon fortsätter:

- Att halvera möjligheterna för RUT-avdrag för personer under 65 år, minskar framförallt möjligheterna för enskilda eller familjer där barn eller föräldrar har funktionshinder, att få avlastning med hushållsnära tjänster till en kostnad de haft råd med.

- Det är därför oförskämt av regeringen att ha som skäl, att ”med ett lägre tak för RUT-avdraget riktas avdraget till vanliga familjers behov av hushållsarbete”. Det känns heller inte lovande att regeringen säger att de kommer att undersöka möjligheterna att minska antalet RUT-tjänster ytterligare, vilket också minskar många av våra medlemsföretags chanser att överleva på sikt.

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

I samband med byte av generaldirektör har Temagruppens kansli, tillsammans med eldsjälar inom AF,  lyckats föra upp idén om att arbetsintegrerande sociala företag ska bli ett  rutimässigt använt verktyg inom hela AF. Nu har AF beslutar sig för att utveckla arbetet med arbetsintegrerade sociala företag
Läs dokumentet här:

Arbetsförmedlingens plan för arbetsintegrerande sociala företag 140923 1 0

”Ambassadörsnätverk” för ASF

Hej,
Temagruppen för Entreprenörskap och företagande har ett uppdrag att samla kontaktuppgifter till personer med specifika kunskaper/erfarenheter inom vissa områden t ex upphandling med sociala kriterier, affärsutveckling, nätverksbygge, stödstrukturer, avtal med offentliga, offentligt partnerskap mm. Alltså sådant som ni ser som viktig kunskap att sprida till andra. Allt med koppling till arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Syftet är att ni ska finnas med på Sofisams nya hemsida, så att myndigheter och andra intresserade lätt ska hitta rätt när de söker information i en viss fråga.

Jag skulle vilja att ni svarar på följande frågor och skickar till mig.

1. Namn, Företag och kontaktuppgifter
2. Beskriv ert specialområde/kunskap  i fem meningar, gärna med några möjliga sökord.

Förutom att ni skulle komma med på Sofisams hemsida, så är det här också ett viktigt arbete att få vetskap om de olika specialkompetenserna inom era respektive företag..

Den slutgiltiga listan med kontaktuppgifter, kommer att sammanställas av Temagruppen och ansvariga för Sofisam.

Deadline fredagen den 10 oktober.

Vänliga hälsningar

Ebba Sellström
Projektledare Temagruppen Entreprenörskap och Företagande
E-post; ebba.sellstrom@kfo.se
Tel: 08 702 54 61
Mob: 076 534 54 61

Hösttider på Skoopi!

Från 16:e september kommer Skoopi att ha telefontid 13-15 på Tisdagar och torsdagar för att öka tillgängligheten. 08-702 54 93. Välkomna att höra av er! Observera dock att telefonen är avstängd övriga tider.

Mejlen info@skoopi.coop fungerar som vanligt dygnet runt. Vi svarar alltid så snart vi kan!