Jubileumsskrift – SKOOPI 10år

Till kongressen 2011 togs en jubileumsskrift fram som visar på några av de milstolpar som hittils finns i SKOOPIs historia. Flera av medlemskooperativen har bidragit med sina berättelser om vad medlemskapet i SKOOPI ger dem. Layout: Eva Sundgren

Jubileumsskrift SKOOPI 10-år