Upprop från kongressen

SKOOPIs kongress antog ett upprop för att uppmana Riksdag, Regering, myndigheter och kommuner att verka för stabila och långsiktiga lösningar för det sociala företagandet. Bland annat föreslås ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner och sociala företag.

Uppropet föreslår att i det regionala arbetet skall socialt företagande uppmärksammas som en näringslivsfråga och kommunerna bör i dialog med de sociala företagen upprätta policys/handlingsplan för fortsatt utveckling.

Upprop från SKOOPIs kongress 2011

Det här inlägget postades i Aktuellt av Skoopi. Bokmärk permalänken.

Om Skoopi

Föreningen SKOOPI, sociala arbetskooperativens intresseorganisation, är en intresse- och nätverksorganisation som har som syfte att stödja brukarstyrda sociala arbetskooperativ.