Handbok att redovisa och utveckla samhällsnytta

visorek

För att underlätta för sociala arbetskooperativ att utveckla och redovisa samhällsnytta har SKOOPI tagit fram en handbok. Visorek är en metod som bidrar till en gemensam process i kooperativet där mål, arbetssätt och verksamhet utvecklas. Metoden är uppdelad i sex steg och kan med fördel följa verksamhetsåret och göras flera gånger. Handboken har tagits fram inom projektet Social redovisning med medel från Allmänna Arvsfonden.

Visorek kan beställas från SKOOPI på mail info@skoopi.coop. Handboken kostar 150 kr/st plus frakt.