Kooperationens år 2012

Kooperationen i Sverige har inför FNs kooperativa år tagit fram en gemensam Kooperationens år 2012 folder. Den innehåller information om kooperation och kooperativa företag i Sverige idag.

Under året kommer kooperationen i Sverige inbjuda till flera olika aktiviteter. Du hittar mer information på www.kooperationensar2012.se