Kooperationens år 2012

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KYPe5xJAm5w]

Kooperationen i Sverige har inför FNs kooperativa år tagit fram en gemensam Kooperationens år 2012 folder. Den innehåller information om kooperation och kooperativa företag i Sverige idag.

Under året kommer kooperationen i Sverige inbjuda till flera olika aktiviteter. Du hittar mer information på www.kooperationensar2012.se