Sociala arbetskooperativ skapar en arbetsmarknad där alla får plats

I sociala arbetskooperativ skapar människor med olika arbetshinder arbetsplatser som fungerar utifrån deras villkor. De startar kooperativa företag som producerar varor och tjänster som det finns behov av, samtidigt som de får en plats på arbetsmarknaden.

Dagens tuffa arbetsmarknad med stora krav och den stress som ofta finns, gör det lätt att människor hamnar utanför. Social arbetskooperativ tar hänsyn till personens individuella förmåga att arbeta och anpassar uppgifterna till vad han eller hon orkar med.

De sociala arbetskooperativen har bildat SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, för att tillsammans bli starkare och kunna påverka förutsättningarna för att driva den här typen av företag.