Förslag på certifiering – skicka remissvar

2016-08-07-10-29-32

Här finns SKOOPI:s styrelses förslag till system för certifiering av Arbetsintegrerande Sociala Företag. Hämta hem pdf-dokumentet här: Remiss certifiering.
Skicka synpunkter före den 30/11 till sofia.modigh@skoopi.coop.