Kallelse till årsstämma!

Härmed kallas alla medlemmar i SKOOPI till årsstämma den 4/4 kl.16.00 på Leva & Fungera-mässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Anmälan av ombud:
Ombud anmäls till sofia.modigh@skoopi.coop så fort som möjligt och senast den 24/3 så vi kan beställa fika till alla.

Enligt stadgarna har varje medlem som betalat medlemsavgiften en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten (dock ej för styrelsen). Stödmedlem har inte rösträtt, förutom styrelseledamöter och andra förtroendevalda som är stödmedlemmar.

Valberedning
Sammankallande i valberedningen är Ann-Louise Eklund som ni når via epost ann-louise@msfmalungsalen.se.

Leva & Fungera-mässan
Leva & Fungera-mässan är Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet och har mer än 14 000 besökare. Ni får gratis entrékort till mässan genom att registrera er via följande länk: https://levafungera.se/for-besokare/entrekort/

Mässan är öppen:
4/4 tisdag 09.00-17.00
5/4 onsdag 09.00-17.00
6/4 torsdag 09.00-16.00

SKOOPI-seminarium & monter
SKOOPI har seminarium om Arbetsintegrerande Sociala Företag på en av scenerna på mässan kl.15.00-15.30 på tisdagen. Alltså en lagom stund före årsstämman. SKOOPI har även en monter under hela mässan.