Nominera till SKOOPI:s årliga pris!

Nu är det dags att nominera till SKOOPI:s årliga pris som delas ut på Stora Sociala Företagsdagen den 13/ år 2017 i Göteborg.

Nomineringar skickas till smodigh@gmail.com (En tillfällig adress på grund av leverantörsstrul på Skoopi:s epostadresser).

Pris A
Årets Arbetsintegrerande Sociala Företag

  • Ett företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande.
  • Ett företag som är en förebild för andra ASF och som kan inspirera andra ASF.

Namn på företaget och motivering skickas in. Man kan inte nominera företag där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

Pris B
Årets främjare av Arbetsintegrerande Sociala Företa
g

  • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som bidragit till högre
    nivå av kunskap om ASF generellt genom insatser eller författande av litteratur, genomförda studier, rapporter eller liknande.
  • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som skapat kännedom om ASF utöver vad som kan förväntas t ex genom att agera i media eller påverka opinionen på annat sätt som stärkt ASF-branschen eller dess syfte.

Namn på person eller organisation/företag/offentlig verksamhet och motivering skickas in. Man kan inte nominera en mottagare där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.