Save the date! 1/9 Workshop om vår certifiering

SKOOPI har nu skrivit avtal med SIS – Swedish Standards Institute om att ta fram en certifiering/standard för Arbetsintegrerande Sociala Företag.

Den 1/9 har vi planerat att ha en workshop med våra medlemsföretag, en workshop som SIS håller i, för att försöka få in så många perspektiv som möjligt i ett tidigt skede så att de kan tas i beaktande under framtagandet av certifieringen.

Är du eller ert ASF intresserade av certifieringsarbetet så ska ni redan nu boka in den 1/9 i Stockholm. Preliminär tid är 10.00-15.00.

Anmälan görs till sofia.modigh@skoopi.coop.