Certifiering av ASF – i höst har Skoopi utvecklat en modell

Den 22:a maj träffades en grupp ”pilotföretag”, alla medlemmar i Skoopi, i Stockholm inom ramen för Skoopis certifieringsprojekt för KIC-Off inför den avslutande processen. Man gick under mötet noga igenom innehållet i det preliminära certifieringsdokument, med olika kravspecifikationer, som tagits fram i processen sen projektstarten 2017. Det rör t.ex. krav på ändamål, ekonomi, ledning, organisering och mycket annat under nio rubriker. Många har hört av sig till Skoopi för att kunna ta del av innehållet men har fått det korrekta svaret att det vore helt fel att nu sprida ett internt arbetsmaterial. Det skulle bara skapa förvirring. Målet är nu ett bra dokument med bred enighet bakom sig av landets många både stora och små ASF och ASF av skilda typer. KIC-offen leddes av Skoopis förre ordförande Penilla Günter och SIS representant. Skoopis styrelse representerades av Jan Forslund.

Bakgrund som SIS beskriver den

  • SIS projektleder framtagningen av ett dukument, en svensk SIS-specifikation av ASF
  • Arbetet startade i juli 2017 och beräknas avslutas under tredje kvartalet 2018
  • Sydtet med specifikationen är att tydliggöra vilka verksamheter som är ASF:er och som uppfyller de branschkrav som ger en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden
  • Specifikationen och certifieringen ska underlätta för företag och myndigheter att t.ex. använda reserverade kontrakt för certifierade ASF vid upphandling, utforma LOV-system (lagen om valfrihet) för certifierade ASF:er eller utforma stöd- och bidragssystem utifrån att verksamheter och företag är certifierade.
  • Arbetet utförs i samarbete med Skoopi och medlemsföretag runtom i landet och Arbetsgivarföreningen KFO, genom en grupp som skriver och dessutom i workshopformat med SKOOPI:s medlemsföretag, myndigheter och intresseorganisationer.
  • NOT: Här kan du läsa alla nyheter om certifieringen – uppdaterat 18-10-22
  • Certifiering av ASF – flygblad 181023