Ordföranden har ordet

Skoopis nya styrelse, förutom en person, som valdes på stämman i april 2018. Lätt blåsigt utanför Skoopis kontor i Gamla Stan i Stockholm.

SKOOPI har fått en styrelse med många nya medlemmar. Samtidigt finns det kontinuitet tack vare Anna, Goranka, Jerker och Pål som har varit med sedan tidigare. Sammantaget finns det stor kompetens och vilja. Vi omprioriterar arbetsuppgifterna för den kommande Verksamhetsledaren för att förbättra medlemsservicen och öka SKOOPIs synlighet i omvärlden.

Det finns bara en organisation som har som huvuduppgift att tillvarata de arbetsintegrerande sociala företagens intressen – SKOOPI. Vi måste bli fler. En starkare intresseorganisation ger starkare medlemmar.

Vi ska bevaka kommande upphandlingar från bl a Arbetsförmedlingen, vi ska utveckla dialogen med Tillväxtverket, Svenska Esf-rådet och Vinnova för att främja utlysningar som passar de arbetsintegrerande sociala företagen. Det är inte något självändamål. Det är för att våra företag gör ett sådant viktigt jobb för alla de människor som med stor sannolikhet skulle fortsätta att stå (ännu mer) utanför om de arbetsintegrerande sociala företagen inte fanns.

Bosse Blideman