Påverkansarbete

Idéburet företagande

SKOOPI tillsammans med Famna, Coompanion och Arbetsgivarföreningen KFO tagit fram ett gemensamt program för ett idéburet företagande. Programmet innehåller förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till att få idéburet företagande att växa och utvecklas.

Ideburet prg

Genom programmet vill vi tillsammans bidra till att synliggöra idéburet företagande och visa vad regering och riksdag, departement och myndigheter behöver gå vidare med för att skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar mellan offentligt, idéburet och privat kommersiellt företagande.

Till idéburet företagande räknar vi ideell förenings- och stiftelseanknuten affärsverksamhet, enskilda icke vinstutdelande företag samt kooperativa företag. Idéburet företagande bygger på samverkan och organiseras för att tillgodose medborgares behov. Idéburet företagande drivs utan privat vinstutdelning och återinvesterar överskott och vinster i verksamhetens utveckling.

Fokus på näringspolitiska insatser

Förslagen i programmet tar sikte på näringspolitiska insatser. Dessa har inte i tillräcklig grad uppmärksammats. Vi menar att regeringen under mandatperioden 2010-2014 behöver utveckla sin näringspolitik för idéburet företagande. Vår avsikt är att med denna skrift inleda ett arbete i syfte att medverka till en sådan politik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>