Årsstämma och utbildningsdag!

SKOOPIS_styrelse

Den 22-23/4 genomför SKOOPI sin årsstämma, en verksamhetsledarträff samt en utbildningsdag på Kungsvalvet (Hantverkargatan 52) i centrala Stockholm. Alla medlemsföretag har rätt till ett ombud på stämman där ny verksamhetsplan och styrelse ska väljas. På stämman medverkar också regeringens samordnare av insatser kring ASF, Lars Bryntesson.

Lars Bryntesson_halv

Utbildningsdagen har temat:
Har organisationen av ett ASF betydelse för lönsamheten?
Olika medverkande kommer presentera såväl koncept som social franchising.

Läs all info om tider, upplägg och avgifter i bifogade KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA_VCträff_Utb_0416.

Handlingar till årsstämman:
Är du ombud och saknar handlingar till årsstämman kontakta sofia.modigh@skoopi.coop så får du dem via epost.

Via följande länk finns verksamhetsberättelsen för 2015, Verk ber SKOOPI 2015.

Nytt elvapunktsprogram!

SKOOPIS styrelse har antagit ett nytt program med de viktigaste kraven för att de Arbetsintegrerande Sociala Företagen ska utvecklas positivt i Sverige.

Myndigheter och politiker bör ta till sig dessa elva punkter för att möjliggöra för fler som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden att gå från bidrag till egen försörjning.

I programmet utvecklar SKOOPI sina ståndpunkter om:
  • Inför en definition av ASF i svensk lagstiftning
  • Certifiera ”riktiga” ASF
  • Ge stöd till verksamhetsledare och handledare
  • Påverka fler att sätta upp sociala krav vid upphandlingar
  • Höj lönebidraget
  • Ge Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbund och kommuner mer kunskap om ASF
Ladda ner en pdf-fil med hela programmet här – SKOOPI_ståndpunkter_1215.

Framtidsmöte i Sundsvall

Idag arrangerade sex arbetsintegrerande sociala företag i Sundsvall ett framtidsmöte till vilket Sofia Modigh, SKOOPI:s verksamhetschef och Anna Ytell, ledamot i SKOOPI:s styrelse var inbjudna.

-Regeringen ger medel till Samhall, vill ha så kallade extratjänster i kommuner och landsting och avskaffar FAS 3 men de har hittills inte nämnt de Arbetsintegrerande Sociala Företagen med ett ord när de presenterat delar av statsbudgeten, berättade Sofia Modigh.

-Syftet med våra medlemsföretag är att de integrerar människor på arbetsmarknaden, det borde regeringen tycka är bra och uppmuntra. Öka handledningsstödet och höj lönebidragen så våra 200 medlemsföretag kan anställa och/eller rehabilitera ännu fler med arbetshinder, fortsatte Sofia.

I Sundsvall medverkar de Arbetsintegrerande Sociala Företagen som möttes idag även på Winnetdagen den 30/9 i Spegelsalen.

Stora Sociala Företagsdagen

kristina-persson-e1430739239816-200x300

Den 31/8 genomförs stora sociala företagsdagen i Göteborg. Dagen erbjuder ett spännande program med medverkan av bl a regeringens framtidsminister Kristina Persson, Mamas Retro, Improverket med flera. Skoopi kommer delta i dagen och Skoopis verksamhetschef, Sofia Modigh, kommer medverka i ett panelsamtal med bl a framtidsministern.