Pressmeddelande

2015-01-19

–         Arbetsintegrerande sociala företag ställer ut på nationell mässa

 

För andra gången anordnar SKOOPI – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation en nationell mässa den 8-9 april på Stockholm City Conference Center. Förra gången var för tre år sedan, på Kulturhuset i Stockholm, och samlade nära hundra utställare och ett par tusen besökare!

 

Syftet med mässan är att öka kunskapen om företagen, men även att öka kunskapen inom företagen för dem som jobbar där.

 

–          Arbetsintegrerande sociala företag är i ropet nu, när kunskapen äntligen börjat komma om vilken fantastisk metod det är att låta människor som stått långt från arbetsmarknaden, få komma in i ett sammanhang och få jobba 100% av sin förmåga, säger Penilla Gunther, ordförande för SKOOPI.

 

–          Vi hoppas på att ännu fler från allmänhet, media och inte minst beslutsfattare ska komma till mässan och möta våra företag, säger Sofia Modigh, verksamhetschef för SKOOPI, men även att det ska finnas utställare som kan supporta företagen med olika produkter och tjänster.

 

Mer information om program för mässan kommer efter hand det blir klart. Mediapartner för mässan kommer den nya tidningen Dagens Omsorg att vara, där mässprogram, och reportage inför mässan med fokus på personer med arbetshinder.

 

För mera information:

Penilla Gunther, ordförande för SKOOPI mobil 0708-18 28 49

Sofia Modigh, verksamhetschef SKOOPI mobil 0766-27 67 60

 

Fotnot:

Mera information om ASF – arbetsintegrerande sociala företag i Sverige finns på www.skoopi.coop eller www.sofisam.se SKOOPI samlar ungefär två tredjedelar av befintliga ASF i nuläget.

Skoopis elvapunktsprogram

”SKOOPIs styrelse antog måndag den 1 december ett elvapunktsprogram med de viktigaste frågorna för närvarande, för våra medlemsföretag. Detta hoppas vi ska kunna drivas av och med våra medlemmar, för att förbättra villkoren för företagande och arbete i de arbetsintegrerande sociala företagen.”

SKOOPI ståndpunkter