SKOOPIs Certifiering av ASF

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade.  SKOOPI har tillsammans med Swedish Standards Institut (SIS) tagit fram en process för certifiering av ASF.  Med finansiering från Tillväxtverket drar SKOOPI 2019 igång projektet ”Certifiering av ASF – genomförande”. >>> Se mer om projektet här.

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument för detta informerar, utbildar och till sist certifierar ASF som uppfyller vissa kriterier rörande:

3.1. Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
3.2. Finansiella och ekonomiska krav
3.3. Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
3.4. Krav på personal och kompetens
3.5. Ansvar och delaktighet i företaget
3.6. Krav ang miljömässig hållbarhet
3.7. Krav på socialt ansvarstagande
3.8. Krav på ledningssystem
3.9. Arbetsmiljökrav
Samt: 4 extra frågor från SKOOPI utöver det SIS tar upp i standarden

NYTTAN AV CERTIFIERING

– Samhällsnytta. Minskad arbetslöshet – ökad integrering
– Kundnytta. AF och kommuner köper tjänster med kvalitet
– Företagsnytta. Ordning, kvalité och bättre ekonomi

Kortfattat är just defininitionen på ASF och att man lever upp till den viktigt för SKOOPIs certifiering mot SIS dokument. Vi lägger mycket stor vikt vid nedanstående som också kommer vara lika viktigt när AF och kommuner framöver kommer handla tjänster av ASF

 • Ändamål och inriktning: Mål arbetsintegrering, anpassat till deltagarna, empowerment-metoder med påvisad effekt, redovisning hur vinst hanteras
 • Oberoende/självständighet: Icke-offentlig, eget ansvar, egna initiativ
 • Ansvar och delaktighet: Reellt visat inflytande för medarbetare, policys i delegationsordning och empowerment

SKOOPIs MODELL I SAMMANFATTNING

Processen nedan är en sammanfattning av vad vi nu testar i under 1,5 år med successiva förbättringar. Priset blir inledningsvis 3.000 kr plus moms och därutöver tillkommer kostnaden för att ladda hem certifieringsdokumentet från SIS. Så kostnaden blir utöver den egna arbetstiden under 4.000 kr.

 1. ASF anmäler intresse/får erbjudande – och får veta då vad som krävs för deltagande. Viss kompetens vid start kan bli krav. Ni måste ha rimliga förutsättningar för detta och vara beredda att satsa den tid som krävs. Det är en investering för framtiden!
 2. Anmält ASF prövas och godkänns – eller får återkomma senare då man är bättre förberedd eller har de utbildningar, kompetenser som krävs.
 3. Utbildning/infotillfällen med grupper av ASF med digitalt stöd som videokonferenser, film, mailsupport och delade miljön nedan. Ni behöver alltså en dator, gärna med koppling till TV eller projektor och tillgång till internet.
 4. En färdigstrukturerad delningsbar ”Drop-box/Drive” med mappar för dokument och en stödmall att skriva i delges varje deltagande ASF. Det krävs en hel del dokumentation från er sida i form av skriven text och uppladdade dokument för att verifiera er kvalité.
 5. ASF arbetar mot SIS-dokumentet med stöd av materialet, ett nätverk av deltagande ASF och stödperson från SKOOPI. Detta sker främst i grupp ihop med 4-5 andra ASF.
 6. Efter egen genomgång, sammanställning och process redovisar ASF resultatet (högst 4 mån – men kan i vissa fall vid behov anpassas efter lokal analys)
 7. SKOOPI utfärdar certifikat, om godkänt, gällande för 2 år. Detta görs av en särskild person för att säkra att det görs neutralt och professionellt.
 8. ASF exponerar certifieringen internt/externt – så omgivningen får veta er kvalité och att certifieringen sprids som del av ert och SKOOPIs varumärke.

UNDER 2019 BÖRJAR SKOOPI CERTIFIERA ASF

Nu i december 2018 lanseras modellen och SKOOPI planerar en första process med de ASF kallade ”pilotföretag” som klarade ”förcertifieringen”. Vi räknar med att starta med dem i februari 2019. Övriga ASF erbjuds processen till totalt 30-40 hösten 2019 och våren 2020. Hur det går till, vad som krävs för att komma ifråga och allt annat kommer successivt presenteras här och i ett särskilt nyhetsbrev och vid två videokonferenser i början på 2019. Om du vill veta mer vad en certifiering är rent allmänt kan du läsa om den här.

En styrgrupp i projektet och en projektledare leder processen med stöd av handledare, utbildare, certifieringsrevisorer och delar av utbudet i ASF-Akademin. Se nedan.

Beställ det särskilda kontaktbrevet rörande certifiering, och anmäl intresse av deltagande redan hösten 2019 genom att maila: certifiering@skoopi.coop
Om det nya projektet ”Certifiering av ASF – genomförande” kan du läsa här.
Kontaktperson och representant för SKOOPI i styrgruppen för certifieringen är fram till 190201 Jan Forslund. Mail jan@skoopi.coop Tel 0790-744150.
Projektledare är SKOOPIs verksamhetsledare Viktoria Carlsén med telefon     073-6502130 och mailadress: viktoria@skoopi.coop