SKOOPIs Certifiering av ASF

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade.  

SENASTE Nytt: 190619: Tisdag den 25 juni kl 10-11 har vi ett informationsmöte om
certifieringen för alla antagna ASF för processen hösten 2019. Info skickad.

Tre ASF är nu certifierade – läs om detta här

Dokumentation från två webbinarier på zoom  https://goo.gl/forms/gT03LeTrCArvbf5S2

SKOOPI har tillsammans med Swedish Standards Institut (SIS) tagit fram en process för certifiering av ASF.  Med finansiering från Tillväxtverket drog SKOOPI 2018 igång projektet ”Certifiering av ASF – genomförande”. >>> Se mer om projektet här.

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument för detta informerar, utbildar och till sist certifierar ASF som uppfyller vissa kriterier rörande:

3.1. Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
3.2. Finansiella och ekonomiska krav
3.3. Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
3.4. Krav på personal och kompetens
3.5. Ansvar och delaktighet i företaget
3.6. Krav ang miljömässig hållbarhet
3.7. Krav på socialt ansvarstagande
3.8. Krav på ledningssystem
3.9. Arbetsmiljökrav
Samt: 3 extra frågor från SKOOPI utöver det SIS tar upp i standarden

NYTTAN AV CERTIFIERING

– Samhällsnytta. Minskad arbetslöshet – ökad integrering- Kundnytta. AF och kommuner köper tjänster med kvalitet
– Företagsnytta. Ordning, kvalité och bättre ekonomi

Kortfattat är just defininitionen på ASF och att man lever upp till den viktigt för SKOOPIs certifiering mot SIS dokument. Vi lägger mycket stor vikt vid nedanstående som också kommer vara lika viktigt när AF och kommuner framöver kommer handla tjänster av ASF

 • Ändamål och inriktning: Mål arbetsintegrering, anpassat till deltagarna, empowerment-metoder med påvisad effekt, redovisning hur vinst hanteras
 • Oberoende/självständighet: Icke-offentlig, eget ansvar, egna initiativ
 • Ansvar och delaktighet: Reellt visat inflytande för medarbetare, policys i delegationsordning och empowerment

SKOOPIs MODELL I SAMMANFATTNING

Processen nedan är en sammanfattning av vad vi nu testar i under 1,5 år med successiva förbättringar. Priset blir inledningsvis 3.000 kr plus moms och därutöver tillkommer kostnaden för att ladda hem certifieringsdokumentet från SIS för 680 kr. Så kostnaden blir utöver den egna arbetstiden under 4.000 kr.

 1. ASF anmäler intresse/får erbjudande – och får veta då vad som krävs för deltagande. Ni ska fylla i en webbenkät som visar att ni är ett ASF och har rimliga förutsättningar för att certifiera er samt är beredda att satsa den tid som krävs – en investering för framtiden!
 2. Anmält ASF prövas sen och godkänns – eller får återkomma senare då man är bättre förberedd eller har de utbildningar, kompetenser som krävs.
 3. Utbildning/infotillfällen med grupper av ASF med digitalt stöd som zoom-möten, film, mailsupport och den delade miljön nedan. Ni behöver alltså en dator, gärna med koppling till TV (för att kunna delta i grupp) eller projektor och tillgång till internet.
 4. ASF skapar en delningsbar ”Google Drive”, och delar den med en handledare från SKOOPI som lägger i ett kit med mappar för dokument och en stödmall att skriva i. Det krävs en hel del dokumentation från er sida i form av skriven text och uppladdade dokument för att verifiera er kvalité. Vad som efterfrågas framgår av SIS-dokumentet.
 5. ASF arbetar mot SIS-dokumentet med stöd av materialet, ett nätverk av deltagande ASF och stödperson från SKOOPI. Detta sker främst i grupp ihop med 4-5 andra ASF.
 6. Efter egen genomgång, sammanställning och process redovisar ASF resultatet (högst 4 mån – men kan i vissa fall vid behov anpassas efter lokal analys)
 7. SKOOPI utfärdar certifikat, om godkänt, gällande för 2 år. Detta görs av en särskild av SKOOPI utsedd certifieingsrevisor för att säkra att det görs neutralt och professionellt.
 8. ASF exponerar till sist certifieringen internt/externt – så omgivningen får veta er kvalité och att certifieringen sprids som del av ert och SKOOPIs varumärke.

Höstens antagningsomgång nu avslutad, antagning till våren 2020 är senast 1/11.

I mars 2018 lanserades modellen och SKOOPI genomför en första process till vilken bara de ASF kallade ”pilotföretag” som klarade ”förcertifieringen” hösten 2018 inbjöds. De tre som deltog är nu alla certifierade. Ett femtontal ASF är anmälda och antagna till processen hösten 2019 och nästa omgång är våren 2020 med anmälan senast 1:a nov). Hur det går till, vad som krävs för att komma ifråga och allt annat kommer successivt presenteras här och i ett särskilt nyhetsbrev och vid kommande webbinarium i höst. Om du vill veta mer vad en certifiering är rent allmänt kan du läsa om den här.

En styrgrupp i projektet och en projektledare leder processen med stöd av handledare, utbildare, certifieringsrevisorer och delar av utbudet i ASF-Akademin. Se nedan.

Beställ det särskilda kontaktbrevet rörande certifiering, och anmäl intresse av deltagande redan hösten 2019 genom att maila: certifiering@skoopi.coop
Mer om det nya projektet ”Certifiering av ASF – genomförande” kan du läsa här.

(sidan uppdaterades av Jan F 190619 med anledning av en ny omgång i höst och att tre ASF nu är certifierade)