SKOOPIs Certifiering av ASF – sök senast 2/12

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade. 

 

Extra webbinarium om SKOOPI:s certifiering för er som är intresserade. Onsdagen den 20 november kl 10-11. Gratis att delta men föranmälan behövs här: https://forms.gle/tdczL6ef2gWWLwsk7

Sista dagen för anmälan är den 1 december och än finns några platser kvar! Har du frågor så mejla mig gärna viktoria@skoopi.coop

SKOOPI har tillsammans med Swedish Standards Institut (SIS) tagit fram en process för certifiering av ASF.  Med finansiering från Tillväxtverket drog SKOOPI 2018 igång projektet ”Certifiering av ASF – genomförande”. ( >>> om projektet)

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument för detta informerar, utbildar och till sist certifierar ASF so

m uppfyller vissa kriterier rörande:

 • 3.1. Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
 • 3.2. Finansiella och ekonomiska krav
 • 3.3. Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
 • 3.4. Krav på personal och kompetens
 • 3.5. Ansvar och delaktighet i företaget
 • 3.6. Krav ang miljömässig hållbarhet
 • 3.7. Krav på socialt ansvarstagande
 • 3.8. Krav på ledningssystem
 • 3.9. Arbetsmiljökrav

NYTTAN AV CERTIFIERING

 • Samhällsnytta. Minskad arbetslöshet – ökad integrering-
 • Kundnytta. AF och kommuner köper tjänster med kvalitet
 • Företagsnytta. Ordning, kvalité och bättre ekonomi

Kortfattat är just definitionen på ASF och att man lever upp till den viktigt för SKOOPIs certifiering mot SIS dokument. Vi lägger mycket stor vikt vid nedanstående tre punkter i certifieringen som också kommer vara lika viktigt när Arbetsförmedlingen och kommunerna handlar tjänster av ASF

 • Ändamål och inriktning: Mål arbetsintegrering, anpassat till deltagarna, empowerment-metoder med påvisad effekt, redovisning hur vinst hanteras
 • Oberoende/självständighet: Icke-offentlig, eget ansvar, egna initiativ
 • Ansvar och delaktighet: Reellt visat inflytande för medarbetare, policys i delegationsordning och empowerment

SKOOPIs MODELL I SAMMANFATTNING

Processen nedan är en sammanfattning av vad vi nu testar i under 1,5 år med stegvisa förbättringar. Priset blir inledningsvis 3.000 kr plus moms och därutöver tillkommer kostnaden för att ladda hem certifieringsdokumentet från SIS för 680 kr. Så kostnaden blir utöver den egna arbetstiden under 4.000 kr.

 1. ASF anmäler intresse/får erbjudande – och får veta då vad som krävs för deltagande. Ni ska fylla i en webbenkät som visar att ni är ett ASF och har rimliga förutsättningar för att certifiera er samt är beredda att satsa den tid som krävs – en investering för framtiden!
 2. Anmält ASF prövas sen och godkänns – eller får återkomma senare då man är bättre förberedd eller har de utbildningar, kompetenser som krävs.
 3. Utbildning/infotillfällen med grupper av ASF med digitalt stöd som zoom-möten, film, mailsupport och den delade miljön nedan. Ni behöver alltså en dator, gärna med koppling till TV (för att kunna delta i grupp) eller projektor och tillgång till internet.
 4. ASF skapar en delningsbar ”Google Drive”, och delar den med en handledare från SKOOPI som lägger i ett kit med mappar för dokument och en stödmall att skriva i. Det krävs en hel del dokumentation från er sida i form av skriven text och uppladdade dokument för att verifiera er kvalité. Vad som efterfrågas framgår av SIS-dokumentet.
 5. ASF arbetar mot SIS-dokumentet med stöd av materialet, ett nätverk av deltagande ASF och stödperson från SKOOPI. Detta sker främst i grupp ihop med 4-5 andra ASF.
 6. Efter egen genomgång, sammanställning och process redovisar ASF resultatet (högst 4 mån – men kan i vissa fall vid behov anpassas efter lokal analys)
 7. SKOOPI utfärdar certifikat, om godkänt, gällande för 2 år. Detta görs av en särskild av SKOOPI utsedd certifieingsrevisor för att säkra att det görs neutralt och professionellt.
 8. ASF exponerar till sist certifieringen internt/externt – så omgivningen får veta er kvalité och att certifieringen sprids som del av ert och SKOOPIs varumärke.

Ansökan certifieringsomgång senast 2019-12-02 

Ansök senast 2 december (nytt datum – bara två platser kvar!). Om ni antas startar certifieringen i mitten av januari 2020. Så det är kort tid mellan ansökan, antagning, infomöte och start handledning!

Länk till ansökningsformulär: https://forms.gle/L6tv2Qj5CLAnbr4p6

Redan certifierade ASF våren 2019

SKOOPI har certifierat tre arbetsintegrerande sociala företag. De är Kalmar Hunddagis, KOOPUS i Hedemora och En trappa upp i Falkenberg. De är tre av landets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Sverige som genomgått SKOOPI:s första certifiering och kvalitetssäkring enligt SIS standard för branchorganisationen.

Det har varit en lång process med fokus på samarbetet i företagen så att arbetsträningen blir på ett bra sätt genom hela certifieringen säger Mats Mårtensson från Koopus. I verksamheten är det mycket viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt för att både göra bra affärer och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga, hos oss ska även hundarna trivas säger Anneli Schnell på Kalmar Hunddagis. Det har stundvis varit utmanande att kombinera certifieringen med all vanlig verksamhet, tiden ska räcka till mycket säger Maria Nilsson på En trappa upp. Men det har varit ett roligt och utvecklande arbete också säger Maria.

SKOOPI är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i Sverige. Det unika med ASF är att de förutom arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor och skapar delaktighet för medarbetarna. SKOOPI har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att certifiera ca 35 ASF i Sverige. Verksamhetsledare Viktoria Carlsén berättar: – Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare, för deras försäljning av tjänster och varor. De erbjuder riktiga arbeten för människor som annars skulle ha svårt att få arbete. I certifieringen som genomförs med ett SIS-dokument i botten framgår tydliga krav på bland annat socialt ansvarstagande, medarbetarnas delaktighet i företaget och en plan för arbetsmiljöarbetet. Nu är det bevisat att certifieringen är ett bra instrument som vi fortsätter att utveckla. Vi är nu redo att ta emot nästa grupp av ASF som startar certifieringsprocessen efter jul- och nyår. 

(sidan uppdaterades av Jan F 191026 med text från projektledaren)