Skoopi

About Skoopi

Association SKOOPI, Social work co-association, is an interest- and networking organization that aims to support user-driven social work cooperatives.

Employment service and work integrating social enterprises

I samband med byte av generaldirektör har Temagruppens kansli, tillsammans med eldsjälar inom AF, lyckats föra upp idén om att arbetsintegrerande sociala företag ska bli ett rutimässigt använt verktyg inom hela AF. Nu har AF beslutar sig för att utveckla arbetet med arbetsintegrerade sociala företag
Läs dokumentet här:

Arbetsförmedlingens plan för arbetsintegrerande sociala företag 140923 1 0