Social redovisning – Ett sätt att växa

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=IUKDxJEz-6Q]

Social redovisning handlar bland annat om att synliggöra verksamhetens styrkor, svagheter och möjligheter. Det är en metod och en process för att utvärdera verksamheter.

I Social redovisning — ett sätt att växa, får vi bland andra träffa Mikael Wernersson från Handpapper Klippan, som är ett socialt arbetskooperativ i Göteborg, samt Therese Gustafsson från Entré Värd i Luleå, även det ett socialt arbetskooperativ. De berättar om hur deras sociala arbetskooperativ arbetat med social redovisning och hur de upplever processen.

Vägleder oss genom filmen gör Anette Dünkelberg från Coompanion.