Logga

Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara lätt att använda av såväl medlemmar, styrelse och anställd personal. Vi vill även med den grafiska profilen ge SKOOPI ett ansikte utåt.

Det här är SKOOPI:s logotype sedan juni 2018: