Bli medlem i SKOOPI

SKOOPI:s medlemmar är arbetsintegrerande sociala företag.

Medlemmar i SKOOPI ges möjligheten att delta i gemensamma träffar, gå utbildningar, få hjälp och stöd i frågor kring arbetsintegrerande sociala företag.
Det finns även möjlighet att bli stödmedlem. Stödmedlemmar inbjuds till SKOOPI:s årsstämma och får regelbundet information om SKOOPI:s verksamhet.

Medlemsavgifter:

Medlemsföretag: 1 250 kronor.

Stödmedlem, enskild person: 250 kronor

Stödmedlem, företag, organisation: 1 500 kronor

Medlemmar i SKOOPI erbjuds gruppanslutning till arbetsgivarorganisationen KFO och får då ett rabatterat pris.

Här är det digitala ansökningsformuläret för att bli medlem  i SKOOPI. Här är länken till formuläret (med en del frågor) ni ska använda: https://forms.gle/hPFnzozXf3nyhsps7

Stodmedlemsansokan 

Se även
SKOOPIs stadgar

Har ni tankar eller funderingar kring detta så tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi er.

Slå två flugor i en smäll!
Tjäna på att även bli medlem i KFO!

Medlemmar i SKOOPI får ett medlemskap i Arbetsgivarföreningen KFO till en lägre avgift genom SKOOPI:s gruppmedlemskap.

SKOOPI har en överenskommelse med KFO som innebär att arbetsintegrerande sociala företag som är medlemmar i SKOOPI får ett förmånligt gruppmedlemskap i KFO. För att bli medlem i Arbetsgivarföreningen KFO behöver du fylla i en ansökan som finns på KFO:s hemsida.

Efter ansökan meddelar KFO Pensionsvalet eller Folksam att ni blivit medlem i KFO och skall omfattas av avtalsförsäkringar enligt gällande kollektivavtal. Pensionsvalet eller Folksam skickar information till er och ev. blanketter som ska fyllas i och skickas i retur för att försäkringarna ska börja gälla.

I början av varje år samlar KFO in uppgift om årslönesumma och antal anställda som underlag till serviceavgiften. Medlemmarna rapporterar in lönesummorna till KFO som sammanställer och fakturerar SKOOPI. SKOOPI betalar hela avgiften till KFO och fakturerar varje kooperativ sin del. SKOOPI tar ut en mindre administrationsavgift från kooperativen, 50 kronor per anställd (minimum 250 kr, max 1000 kr).

Detta ger totalt en lägre avgift än om företaget/föreningen skulle vara medlem i KFO direkt utan ett medlemskap i SKOOPI.