Bli medlem i SKOOPI

SKOOPIs medlemmar består av arbetsintegrerande sociala företag. 

Medlemmar i SKOOPI ges möjligheten att delta i  gemensamma träffar, gå utbildningar, få hjälp och stöd i frågor kring arbetsintegrerande sociala företag, med mera.

 Det finns även möjlighet att bli stödmedlem. Stödmedlemmar inbjuds till SKOOPI:s årsstämma, får nyhetsbrevet, där rapporteras om aktuella nyheter och händelser som kan vara av intresse för arbetsintegreande sociala företag.

 Medlemsavgift

 Medlemsföretag: 1 000 kronor.

Stödmedlem, enskild person: 250 kronor

Stödmedlem arbetsintegrerande socialt företag: 1 000 kronor

Stödmedlem, företag, organisation: 1 500 kronor

 Medlemmar i SKOOPI erbjuds gruppanslutning till arbetsgivarorganisationen KFO och får då ett rabatterat pris.

Se även

SKOOPIs stadgar
Medlemsansökan 
Stödmedlemsansökan 
Bli medlem i KFO!
De sju kooperativa principerna

Har ni tankar eller funderingar kring detta så tveka inte med att ta kontakt med oss så hjälper vi dig med att besvara dem.

SKOOPI
Box 16355
103 26 STOCKHOLM
Klara Södra Kyrkogata 1
Tel: 08-702 54 93 Telefontid 13.00-15.00 Tisdagar och torsdagar
E-post: info@skoopi.coop