Stärk er position som ASF med certifiering – dokumentation från webbinarierna

(Texten nedan uppdaterades 190411)

Vi fortsätter lansera hela satsningen för att certifiera arbetsintegrerande sociala företag i SKOOPI. Vi berättade på våra två genomförda webbinarier om hela upplägget, vad som krävs för att bli antagen och hur processen går till – ta del av dem i en film via länken nedan i efterskott ( läs lite mer om certifieringen här ).

Smarta tips från Sociala kooperativet ”En trappa upp” inför certifiering i SKOOPI:

Varför ansökte ni om att vara med i förcertifieringen från första början?

– Vi ville se var vi står någonstans idag. Vi tror på certifieringen som idé, och vill gärna vara med och stötta och påverka. Men vi ville också förstå hur vi kan förbättra oss i vårt ASF.

Hur var det för er att vara med i förcertifieringsprocessen?

– Det har tagit mycket tid och energi. Jag (Maria Nilsson) arbetade i princip enbart med det i somras, på min halvtid. Det blev mest jag som arbetade med certifieringen.

Personalhandboken har varit ett projekt som vi länge velat ha klart. Nu finns den. Vi har också fått fram en bra introduktion för ny personal. I och med det har vi startat ett omfattande arbete med att se över våra rutiner för alla verksamheter. En grupp är tillsatt för att ta itu med arbetsmiljöarbetet. Företagets kvalitetsledningsarbete har också planerats och strukturerats upp. Vi vill ha färdigt alla de här styrdokumenten – men det kan förstås kännas svårt när man aldrig arbetat med sådant här tidigare.

Vad tycker ni att det har gett er att bli förcertifierade?

– Det blev som jag hade tänkt mig, mer struktur, en bättre överblick och en bättre helhet för vårt ASF. Det har gjort att vi tagit tag i vår organisation och strukturerat upp oss mer.  Våra medarbetare tycker att det är bra med de olika policys och riktlinjer vi nu har, så att de får något att rätta sig efter.

Under processen har vi förstått att vi måste bli bättre på att dokumentera. Certifieringen talar ju om för myndigheter, nätverk, arbetsmarknad och andra att vi arbetar på ett specifikt sätt.

Vilka råd kan ni ge till de ASF som funderar på att söka till certifieringen hos SKOOPI?

– Det är bra att börja med kvalitetsledningsarbetet, och att se över sina rutiner. Sen är det förstås bra att komma igång med både personalhandboken, arbetsmiljöarbetet och dokumentationen.

Stora Sociala företagardagen 2018 med Skoopis årliga pris – boka 24:e okt!


Förra årets vinnare ”Le Mat i Åkersberga”

Pris A

ÅRETS ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

 • Ett företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande.
 • Ett företag som är en förebild för andra ASF och som kan inspirera andra ASF.Namn på företaget och motivering skickas in. Man kan inte nominera företag där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

Pris B

ÅRETS FRÄMJARE AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

 • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som bidragit till högre nivå av kunskap om ASF generellt genom insatser eller författande av litteratur, genomförda studier, rapporter eller liknande.
 • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som skapat kännedom om ASF utöver vad som kan förväntas t ex genom att agera i media eller påverka opinionen på annat sätt som stärkt ASF-branschen eller dess syfte.

Namn på person eller organisation/företag/offentlig verksamhet och motivering skickas in. Man kan inte nominera en mottagare där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

SVT: Oklart om insatser för långtidsarbetslösa efter valet: ”Vi ser folk som gråter”

Citerat ur ett SVT-reportage i juil 2018 – se det själv via länken nederst:

”Många arbetslösa som deltog i den kritiserade åtgärden Fas 3 har inte kommit ur sinarbetslöshet trots regeringens satsningar. Samtidigt är det oklart vad ett regeringsskifte skulle betyda. Kritiker menar att samhället sviker sina mest utsatta.

– Det här är en grupp som har svårt att få ett reguljärt  arbete. De sållas bort på grund av ålderdiskriminering och andra skäl. Och nånstans måste dom vara, säger Lasse Reuterberg, verksamhetschef hos det sociala företaget Blåeld som fått skära ned på verksamheten de senaste åren.

– Det är klart vi inte ska ge upp om folk, men det är precis det man gör nu. Vi ser väldigt många otrygga människor, rädda människor och folk som gråter.”

Hela reportaget.

Certifiering av ASF – i höst har Skoopi utvecklat en modell

Den 22:a maj träffades en grupp ”pilotföretag”, alla medlemmar i Skoopi, i Stockholm inom ramen för Skoopis certifieringsprojekt för KIC-Off inför den avslutande processen. Man gick under mötet noga igenom innehållet i det preliminära certifieringsdokument, med olika kravspecifikationer, som tagits fram i processen sen projektstarten 2017. Det rör t.ex. krav på ändamål, ekonomi, ledning, organisering och mycket annat under nio rubriker. Många har hört av sig till Skoopi för att kunna ta del av innehållet men har fått det korrekta svaret att det vore helt fel att nu sprida ett internt arbetsmaterial. Det skulle bara skapa förvirring. Målet är nu ett bra dokument med bred enighet bakom sig av landets många både stora och små ASF och ASF av skilda typer. KIC-offen leddes av Skoopis förre ordförande Penilla Günter och SIS representant. Skoopis styrelse representerades av Jan Forslund.

Bakgrund som SIS beskriver den

 • SIS projektleder framtagningen av ett dukument, en svensk SIS-specifikation av ASF
 • Arbetet startade i juli 2017 och beräknas avslutas under tredje kvartalet 2018
 • Sydtet med specifikationen är att tydliggöra vilka verksamheter som är ASF:er och som uppfyller de branschkrav som ger en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden
 • Specifikationen och certifieringen ska underlätta för företag och myndigheter att t.ex. använda reserverade kontrakt för certifierade ASF vid upphandling, utforma LOV-system (lagen om valfrihet) för certifierade ASF:er eller utforma stöd- och bidragssystem utifrån att verksamheter och företag är certifierade.
 • Arbetet utförs i samarbete med Skoopi och medlemsföretag runtom i landet och Arbetsgivarföreningen KFO, genom en grupp som skriver och dessutom i workshopformat med SKOOPI:s medlemsföretag, myndigheter och intresseorganisationer.
 • NOT: Här kan du läsa alla nyheter om certifieringen – uppdaterat 18-10-22
 • Certifiering av ASF – flygblad 181023

Läs mer