SVT: Oklart om insatser för långtidsarbetslösa efter valet: ”Vi ser folk som gråter”

Citerat ur ett SVT-reportage i juil 2018 – se det själv via länken nederst:

”Många arbetslösa som deltog i den kritiserade åtgärden Fas 3 har inte kommit ur sinarbetslöshet trots regeringens satsningar. Samtidigt är det oklart vad ett regeringsskifte skulle betyda. Kritiker menar att samhället sviker sina mest utsatta.

– Det här är en grupp som har svårt att få ett reguljärt  arbete. De sållas bort på grund av ålderdiskriminering och andra skäl. Och nånstans måste dom vara, säger Lasse Reuterberg, verksamhetschef hos det sociala företaget Blåeld som fått skära ned på verksamheten de senaste åren.

– Det är klart vi inte ska ge upp om folk, men det är precis det man gör nu. Vi ser väldigt många otrygga människor, rädda människor och folk som gråter.”

Hela reportaget.

Certifiering av ASF – i höst har Skoopi utvecklat en modell

Den 22:a maj träffades en grupp ”pilotföretag”, alla medlemmar i Skoopi, i Stockholm inom ramen för Skoopis certifieringsprojekt för KIC-Off inför den avslutande processen. Man gick under mötet noga igenom innehållet i det preliminära certifieringsdokument, med olika kravspecifikationer, som tagits fram i processen sen projektstarten 2017. Det rör t.ex. krav på ändamål, ekonomi, ledning, organisering och mycket annat under nio rubriker. Många har hört av sig till Skoopi för att kunna ta del av innehållet men har fått det korrekta svaret att det vore helt fel att nu sprida ett internt arbetsmaterial. Det skulle bara skapa förvirring. Målet är nu ett bra dokument med bred enighet bakom sig av landets många både stora och små ASF och ASF av skilda typer. KIC-offen leddes av Skoopis förre ordförande Penilla Günter och SIS representant. Skoopis styrelse representerades av Jan Forslund.

Bakgrund som SIS beskriver den

  • SIS projektleder framtagningen av ett dukument, en svensk SIS-specifikation av ASF
  • Arbetet startade i juli 2017 och beräknas avslutas under tredje kvartalet 2018
  • Sydtet med specifikationen är att tydliggöra vilka verksamheter som är ASF:er och som uppfyller de branschkrav som ger en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden
  • Specifikationen och certifieringen ska underlätta för företag och myndigheter att t.ex. använda reserverade kontrakt för certifierade ASF vid upphandling, utforma LOV-system (lagen om valfrihet) för certifierade ASF:er eller utforma stöd- och bidragssystem utifrån att verksamheter och företag är certifierade.
  • Arbetet utförs i samarbete med Skoopi och medlemsföretag runtom i landet och Arbetsgivarföreningen KFO, genom en grupp som skriver och dessutom i workshopformat med SKOOPI:s medlemsföretag, myndigheter och intresseorganisationer.
  • NOT: Här kan du läsa alla nyheter om certifieringen – uppdaterat 18-10-22
  • Certifiering av ASF – flygblad 181023

Läs mer

Ordföranden har ordet

Skoopis nya styrelse, förutom en person, som valdes på stämman i april 2018. Lätt blåsigt utanför Skoopis kontor i Gamla Stan i Stockholm.

SKOOPI har fått en styrelse med många nya medlemmar. Samtidigt finns det kontinuitet tack vare Anna, Goranka, Jerker och Pål som har varit med sedan tidigare. Sammantaget finns det stor kompetens och vilja. Vi omprioriterar arbetsuppgifterna för den kommande Verksamhetsledaren för att förbättra medlemsservicen och öka SKOOPIs synlighet i omvärlden.

Det finns bara en organisation som har som huvuduppgift att tillvarata de arbetsintegrerande sociala företagens intressen – SKOOPI. Vi måste bli fler. En starkare intresseorganisation ger starkare medlemmar.

Vi ska bevaka kommande upphandlingar från bl a Arbetsförmedlingen, vi ska utveckla dialogen med Tillväxtverket, Svenska Esf-rådet och Vinnova för att främja utlysningar som passar de arbetsintegrerande sociala företagen. Det är inte något självändamål. Det är för att våra företag gör ett sådant viktigt jobb för alla de människor som med stor sannolikhet skulle fortsätta att stå (ännu mer) utanför om de arbetsintegrerande sociala företagen inte fanns.

Bosse Blideman

SKOOPI söker Verksamhetsledare, 80-100%

BLI VÅR NYA VL – OCH SVARA SENAST 28/6
– HÄR ÄR HELA ANNONSEN

SKOOPI söker en ny verksamhetsledare. Efter flera års mycket förtjänstfullt arbete inom SKOOPI har Sofia Modigh blivit rekryterad för ett toppjobb inom IOGT/NTO-rörelsen. Det innebär att vi snarast behöver en ny person på plats på vårt fräscha kontor i Gamla stan i Stockholm.

Det är en spännande roll att vara vår VL, samtidigt som det är krävande, roligt och utvecklande. Det handlar om att ge bra service till alltfler medlemmar och att hjälpa till med att göra SKOOPI och de arbetsintegrerande sociala företagens intressen synliga i samhället. Att vara med att förbereda, utveckla och genomföra projekt ingår också.

Intresserad, eller känner någon som skulle kunna vara det? Kontakta vår personalansvarige Åke Hedblom från Koopus i Hedemora, ake@koopus.se.

Läs hela rekryteringsannonsen här – och svara senast sö 28:e juni
Ladda hem pdf  Skoopi söker Verksamhetsledare V2