Affärsutvecklingscheckar att söka!

klubba

Tillväxtverkets budget för Affärsutvecklingscheckar är nu intecknad. Det är därför inte möjligt att söka checkar nu. Vi får se om det blir nya checkar under 2018, beroende på hur regeringen styr den nya budgetpost på 50 miljoner kronor som avsatts till sociala företag.

Tillväxtverket har nu utlyst Affärsutvecklingscheckar till Arbetsintegrerande Sociala Företag. SKOOPI har fått i uppdrag att informera om möjligheten att söka checkar och handlägga processen från intresseanmälan till formell ansökan.

Kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare så kommer du till Tillväxtverkets utlysning. Där finns också en blankett som heter Intresseanmälan – det är den du ska fylla i och skicka till checkar@skoopi.coop.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-09-01-checkar-till-arbets-integrerande-sociala-foretag.html

Om det känns svårt eller oklart kontakta oss på SKOOPI så försöker vi hjälpa dig. Lättast är om du mailar till checkar@skoopi.coop.

Det går också bra att ringa till SKOOPI för att få information eller råd om hur man ska gå till väga. SKOOPI har nu telefontid på vardagar (måndag-fredag) kl.09.00-12.00 på 0720-14 48 30.

Årsstämma och utbildningsdag!

SKOOPIS_styrelse

Den 22-23/4 genomför SKOOPI sin årsstämma, en verksamhetsledarträff samt en utbildningsdag på Kungsvalvet (Hantverkargatan 52) i centrala Stockholm. Alla medlemsföretag har rätt till ett ombud på stämman där ny verksamhetsplan och styrelse ska väljas. På stämman medverkar också regeringens samordnare av insatser kring ASF, Lars Bryntesson.

Lars Bryntesson_halv

Utbildningsdagen har temat:
Har organisationen av ett ASF betydelse för lönsamheten?
Olika medverkande kommer presentera såväl koncept som social franchising.

Läs all info om tider, upplägg och avgifter i bifogade KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA_VCträff_Utb_0416.

Handlingar till årsstämman:
Är du ombud och saknar handlingar till årsstämman kontakta sofia.modigh@skoopi.coop så får du dem via epost.

Via följande länk finns verksamhetsberättelsen för 2015, Verk ber SKOOPI 2015.

Nytt elvapunktsprogram!

SKOOPIS styrelse har antagit ett nytt program med de viktigaste kraven för att de Arbetsintegrerande Sociala Företagen ska utvecklas positivt i Sverige.

Myndigheter och politiker bör ta till sig dessa elva punkter för att möjliggöra för fler som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden att gå från bidrag till egen försörjning.

I programmet utvecklar SKOOPI sina ståndpunkter om:
  • Inför en definition av ASF i svensk lagstiftning
  • Certifiera ”riktiga” ASF
  • Ge stöd till verksamhetsledare och handledare
  • Påverka fler att sätta upp sociala krav vid upphandlingar
  • Höj lönebidraget
  • Ge Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbund och kommuner mer kunskap om ASF
Ladda ner en pdf-fil med hela programmet här – SKOOPI_ståndpunkter_1215.