Stora Sociala företagardagen 2018 med Skoopis årliga pris – boka 24:e okt!


Förra årets vinnare ”Le Mat i Åkersberga”

Pris A

ÅRETS ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

 • Ett företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande.
 • Ett företag som är en förebild för andra ASF och som kan inspirera andra ASF.Namn på företaget och motivering skickas in. Man kan inte nominera företag där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

Pris B

ÅRETS FRÄMJARE AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

 • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som bidragit till högre nivå av kunskap om ASF generellt genom insatser eller författande av litteratur, genomförda studier, rapporter eller liknande.
 • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som skapat kännedom om ASF utöver vad som kan förväntas t ex genom att agera i media eller påverka opinionen på annat sätt som stärkt ASF-branschen eller dess syfte.

Namn på person eller organisation/företag/offentlig verksamhet och motivering skickas in. Man kan inte nominera en mottagare där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

SVT: Oklart om insatser för långtidsarbetslösa efter valet: ”Vi ser folk som gråter”

Citerat ur ett SVT-reportage i juil 2018 – se det själv via länken nederst:

”Många arbetslösa som deltog i den kritiserade åtgärden Fas 3 har inte kommit ur sinarbetslöshet trots regeringens satsningar. Samtidigt är det oklart vad ett regeringsskifte skulle betyda. Kritiker menar att samhället sviker sina mest utsatta.

– Det här är en grupp som har svårt att få ett reguljärt  arbete. De sållas bort på grund av ålderdiskriminering och andra skäl. Och nånstans måste dom vara, säger Lasse Reuterberg, verksamhetschef hos det sociala företaget Blåeld som fått skära ned på verksamheten de senaste åren.

– Det är klart vi inte ska ge upp om folk, men det är precis det man gör nu. Vi ser väldigt många otrygga människor, rädda människor och folk som gråter.”

Hela reportaget.

Certifiering av ASF – i höst har Skoopi utvecklat en modell

Den 22:a maj träffades en grupp ”pilotföretag”, alla medlemmar i Skoopi, i Stockholm inom ramen för Skoopis certifieringsprojekt för KIC-Off inför den avslutande processen. Man gick under mötet noga igenom innehållet i det preliminära certifieringsdokument, med olika kravspecifikationer, som tagits fram i processen sen projektstarten 2017. Det rör t.ex. krav på ändamål, ekonomi, ledning, organisering och mycket annat under nio rubriker. Många har hört av sig till Skoopi för att kunna ta del av innehållet men har fått det korrekta svaret att det vore helt fel att nu sprida ett internt arbetsmaterial. Det skulle bara skapa förvirring. Målet är nu ett bra dokument med bred enighet bakom sig av landets många både stora och små ASF och ASF av skilda typer. KIC-offen leddes av Skoopis förre ordförande Penilla Günter och SIS representant. Skoopis styrelse representerades av Jan Forslund.

Bakgrund som SIS beskriver den

 • SIS projektleder framtagningen av ett dukument, en svensk SIS-specifikation av ASF
 • Arbetet startade i juli 2017 och beräknas avslutas under tredje kvartalet 2018
 • Sydtet med specifikationen är att tydliggöra vilka verksamheter som är ASF:er och som uppfyller de branschkrav som ger en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden
 • Specifikationen och certifieringen ska underlätta för företag och myndigheter att t.ex. använda reserverade kontrakt för certifierade ASF vid upphandling, utforma LOV-system (lagen om valfrihet) för certifierade ASF:er eller utforma stöd- och bidragssystem utifrån att verksamheter och företag är certifierade.
 • Arbetet utförs i samarbete med Skoopi och medlemsföretag runtom i landet och Arbetsgivarföreningen KFO, genom en grupp som skriver och dessutom i workshopformat med SKOOPI:s medlemsföretag, myndigheter och intresseorganisationer.
 • NOT: Här kan du läsa alla nyheter om certifieringen – uppdaterat 18-10-22
 • Certifiering av ASF – flygblad 181023

Läs mer

Ordföranden har ordet

Skoopis nya styrelse, förutom en person, som valdes på stämman i april 2018. Lätt blåsigt utanför Skoopis kontor i Gamla Stan i Stockholm.

SKOOPI har fått en styrelse med många nya medlemmar. Samtidigt finns det kontinuitet tack vare Anna, Goranka, Jerker och Pål som har varit med sedan tidigare. Sammantaget finns det stor kompetens och vilja. Vi omprioriterar arbetsuppgifterna för den kommande Verksamhetsledaren för att förbättra medlemsservicen och öka SKOOPIs synlighet i omvärlden.

Det finns bara en organisation som har som huvuduppgift att tillvarata de arbetsintegrerande sociala företagens intressen – SKOOPI. Vi måste bli fler. En starkare intresseorganisation ger starkare medlemmar.

Vi ska bevaka kommande upphandlingar från bl a Arbetsförmedlingen, vi ska utveckla dialogen med Tillväxtverket, Svenska Esf-rådet och Vinnova för att främja utlysningar som passar de arbetsintegrerande sociala företagen. Det är inte något självändamål. Det är för att våra företag gör ett sådant viktigt jobb för alla de människor som med stor sannolikhet skulle fortsätta att stå (ännu mer) utanför om de arbetsintegrerande sociala företagen inte fanns.

Bosse Blideman