Kallelse till årsstämma!

Härmed kallas alla medlemmar i SKOOPI till årsstämma den 4/4 kl.16.00 på Leva & Fungera-mässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Anmälan av ombud:
Ombud anmäls till sofia.modigh@skoopi.coop så fort som möjligt och senast den 24/3 så vi kan beställa fika till alla.

Enligt stadgarna har varje medlem som betalat medlemsavgiften en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten (dock ej för styrelsen). Stödmedlem har inte rösträtt, förutom styrelseledamöter och andra förtroendevalda som är stödmedlemmar.

Valberedning
Sammankallande i valberedningen är Ann-Louise Eklund som ni når via epost ann-louise@msfmalungsalen.se.

Leva & Fungera-mässan
Leva & Fungera-mässan är Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet och har mer än 14 000 besökare. Ni får gratis entrékort till mässan genom att registrera er via följande länk: https://levafungera.se/for-besokare/entrekort/

Mässan är öppen:
4/4 tisdag 09.00-17.00
5/4 onsdag 09.00-17.00
6/4 torsdag 09.00-16.00

SKOOPI-seminarium & monter
SKOOPI har seminarium om Arbetsintegrerande Sociala Företag på en av scenerna på mässan kl.15.00-15.30 på tisdagen. Alltså en lagom stund före årsstämman. SKOOPI har även en monter under hela mässan.

Affärsutvecklingscheckar att söka!

klubba

Tillväxtverkets budget för Affärsutvecklingscheckar är nu intecknad. Det är därför inte möjligt att söka checkar nu. Vi får se om det blir nya checkar under 2018, beroende på hur regeringen styr den nya budgetpost på 50 miljoner kronor som avsatts till sociala företag.

Tillväxtverket har nu utlyst Affärsutvecklingscheckar till Arbetsintegrerande Sociala Företag. SKOOPI har fått i uppdrag att informera om möjligheten att söka checkar och handlägga processen från intresseanmälan till formell ansökan.

Kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare så kommer du till Tillväxtverkets utlysning. Där finns också en blankett som heter Intresseanmälan – det är den du ska fylla i och skicka till checkar@skoopi.coop.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-09-01-checkar-till-arbets-integrerande-sociala-foretag.html

Om det känns svårt eller oklart kontakta oss på SKOOPI så försöker vi hjälpa dig. Lättast är om du mailar till checkar@skoopi.coop.

Det går också bra att ringa till SKOOPI för att få information eller råd om hur man ska gå till väga. SKOOPI har nu telefontid på vardagar (måndag-fredag) kl.09.00-12.00 på 0720-14 48 30.

Årsstämma och utbildningsdag!

SKOOPIS_styrelse

Den 22-23/4 genomför SKOOPI sin årsstämma, en verksamhetsledarträff samt en utbildningsdag på Kungsvalvet (Hantverkargatan 52) i centrala Stockholm. Alla medlemsföretag har rätt till ett ombud på stämman där ny verksamhetsplan och styrelse ska väljas. På stämman medverkar också regeringens samordnare av insatser kring ASF, Lars Bryntesson.

Lars Bryntesson_halv

Utbildningsdagen har temat:
Har organisationen av ett ASF betydelse för lönsamheten?
Olika medverkande kommer presentera såväl koncept som social franchising.

Läs all info om tider, upplägg och avgifter i bifogade KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA_VCträff_Utb_0416.

Handlingar till årsstämman:
Är du ombud och saknar handlingar till årsstämman kontakta sofia.modigh@skoopi.coop så får du dem via epost.

Via följande länk finns verksamhetsberättelsen för 2015, Verk ber SKOOPI 2015.