Annica Falk

Annica Falk

Jag heter Annica Falk och arbetar som projektledare på SKOOPI

Utbildning i arbetsträning och rehabiliteringsarbete (ARC)

SKOOPI anordnar en utbildning om att jobba med arbetsträning och rehabiliteringsarbete för er i sociala företag. ARC-utbildningen har varit mycket populär under de två första åren och nu i höst startar den igen. Utbildningen genomförs under fyra tillfällen med start den 19 november 2012.

Tryck här för att öppna inbjudan.

Allt fler sociala företag säljer platser för arbetsträning, sysselsättning, daglig verksamhet eller rehabilitering. Genom utbildningen kommer ni att ha flera personer i ert företag som har kunskaper om vad arbetsträning och rehabiliteringsarbete innebär.

Allmänna Arvsfonden logtypProjektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och deltagaravgifter.

Kooperativa framtidsdagar

11-12 september arrangerade företagen bakom Kooperationens år seminariet ”Kooperativa framtidsdagar – så bidrar kooperativa företag till tillväxt och global utveckling”. Under seminariet kommer det bland annat att diskuteras hur kooperativt företagande bidrar till ett livskraftigt näringsliv och till att bekämpa fattigdom.

Bland de som talade var Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, Maria Wetterstrand, Michael Dahlén, Göran Carstedt, Anders Lago, Margot Wallström och många fler.

Ni kan också se innehållet i dagarna i efterhand via denna länk.

Foto: Lena Dahlström

Handbok att redovisa och utveckla samhällsnytta

visorek

För att underlätta för sociala arbetskooperativ att utveckla och redovisa samhällsnytta har SKOOPI tagit fram en handbok. Visorek är en metod som bidrar till en gemensam process i kooperativet där mål, arbetssätt och verksamhet utvecklas. Metoden är uppdelad i sex steg och kan med fördel följa verksamhetsåret och göras flera gånger. Handboken har tagits fram inom projektet Social redovisning med medel från Allmänna Arvsfonden.

Visorek kan beställas från SKOOPI på mail info@skoopi.coop. Handboken kostar 150 kr/st plus frakt.

Filmer om de kooperativa principerna

Under Sociala Företagsmässan 2012 producerade Kooperativet Karriär-Kraft sju filmer om var och en av dessa principer. Projektet delfinansierades inom ramen för Kooperationens år 2012 med medel från Tillväxtverket. Tryck här för att se filmerna om de sju kooperativa principerna.


2012 är kooperationens år. SKOOPI medverkar tillsammans med fler kooperativa rörelser under året. Mer om vad som händer under Kooperationens År kan du läsa på bloggen, www.kooperationensar2012.se