SKOOPI har årstämma 27/4 och utvecklingsdagar 26-27/4

Till SKOOPIS MEDLEMSFÖRETAG, ASF och STÖDMEDLEMMAR

Kallelse SKOOPIS Årsstämma 2019
( Hela kallelsen: Kallelse SKOOPIS Årsstämma 2019 ) 

 • Dag och tid: 27 april 2019 10-12.30
 • Plats: Långholmens folkhögskola, Sundbyberg i Stockholm
 • Kostnad: Gratis! SKOOPI står för mat & fika. Resa och logi står medlemsföretag/deltagare själva för.
 • Anmälan: >>> Fyll i formuläret som du hittar här

Vi går igenom verksamhetsåret 2019, pratar om hur ekonomin har varit och vad vi har gjort för att följa arbetsplanen. Vi besvarar de två motionerna som inkommit, väljer styrelse, bestämmer ny verksamhetsplan för 2020 och spikar budget som gäller för verksamhetsåret. Helt enkelt allt som hör en årsstämma till.

SE PROGRAM UTVECKLINGSDAGARNA 26-27/4 på temat

”Hur skapa arbete för människor med funktionsnedsättning med arbetsintegrerande sociala företag som metod”

Ur programmet fredagen 26 april
(Hela programmetProgram SKOOPIS Utvecklingsdagar 2019)

Tre valbara workshops:

 • Svenska på jobbet
 • Rena resurser
 • Hur bidrar ASF till att uppfylla de Globala målen och Agenda 2030

17.15 Avslutning för middag med de föranmälda till den.

 • Gemensam middag
 • Gemensam framtidsspaning

Lördag 27 april

 • Mingelstart
 • Efter Fas 3 och efter Extratjänster
 • Vad är ett ASF egentligen?
 • SKOOPIs årsstämma 10.00-12.00 (för medlemmar)

Stärk er position som ASF med certifiering – dokumentation från webbinarierna

(Texten nedan uppdaterades 190411)

Vi fortsätter lansera hela satsningen för att certifiera arbetsintegrerande sociala företag i SKOOPI. Vi berättade på våra två genomförda webbinarier om hela upplägget, vad som krävs för att bli antagen och hur processen går till – ta del av dem i en film via länken nedan i efterskott ( läs lite mer om certifieringen här ).

Smarta tips från Sociala kooperativet ”En trappa upp” inför certifiering i SKOOPI:

Varför ansökte ni om att vara med i förcertifieringen från första början?

– Vi ville se var vi står någonstans idag. Vi tror på certifieringen som idé, och vill gärna vara med och stötta och påverka. Men vi ville också förstå hur vi kan förbättra oss i vårt ASF.

Hur var det för er att vara med i förcertifieringsprocessen?

– Det har tagit mycket tid och energi. Jag (Maria Nilsson) arbetade i princip enbart med det i somras, på min halvtid. Det blev mest jag som arbetade med certifieringen.

Personalhandboken har varit ett projekt som vi länge velat ha klart. Nu finns den. Vi har också fått fram en bra introduktion för ny personal. I och med det har vi startat ett omfattande arbete med att se över våra rutiner för alla verksamheter. En grupp är tillsatt för att ta itu med arbetsmiljöarbetet. Företagets kvalitetsledningsarbete har också planerats och strukturerats upp. Vi vill ha färdigt alla de här styrdokumenten – men det kan förstås kännas svårt när man aldrig arbetat med sådant här tidigare.

Vad tycker ni att det har gett er att bli förcertifierade?

– Det blev som jag hade tänkt mig, mer struktur, en bättre överblick och en bättre helhet för vårt ASF. Det har gjort att vi tagit tag i vår organisation och strukturerat upp oss mer.  Våra medarbetare tycker att det är bra med de olika policys och riktlinjer vi nu har, så att de får något att rätta sig efter.

Under processen har vi förstått att vi måste bli bättre på att dokumentera. Certifieringen talar ju om för myndigheter, nätverk, arbetsmarknad och andra att vi arbetar på ett specifikt sätt.

Vilka råd kan ni ge till de ASF som funderar på att söka till certifieringen hos SKOOPI?

– Det är bra att börja med kvalitetsledningsarbetet, och att se över sina rutiner. Sen är det förstås bra att komma igång med både personalhandboken, arbetsmiljöarbetet och dokumentationen.

Stora Sociala företagardagen 2018 med Skoopis årliga pris – boka 24:e okt!


Förra årets vinnare ”Le Mat i Åkersberga”

Pris A

ÅRETS ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

 • Ett företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande.
 • Ett företag som är en förebild för andra ASF och som kan inspirera andra ASF.Namn på företaget och motivering skickas in. Man kan inte nominera företag där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

Pris B

ÅRETS FRÄMJARE AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

 • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som bidragit till högre nivå av kunskap om ASF generellt genom insatser eller författande av litteratur, genomförda studier, rapporter eller liknande.
 • En person eller en organisation/företag/offentlig verksamhet som skapat kännedom om ASF utöver vad som kan förväntas t ex genom att agera i media eller påverka opinionen på annat sätt som stärkt ASF-branschen eller dess syfte.

Namn på person eller organisation/företag/offentlig verksamhet och motivering skickas in. Man kan inte nominera en mottagare där man själv är anställd, deltagare eller styrelseledamot.

SVT: Oklart om insatser för långtidsarbetslösa efter valet: ”Vi ser folk som gråter”

Citerat ur ett SVT-reportage i juil 2018 – se det själv via länken nederst:

”Många arbetslösa som deltog i den kritiserade åtgärden Fas 3 har inte kommit ur sinarbetslöshet trots regeringens satsningar. Samtidigt är det oklart vad ett regeringsskifte skulle betyda. Kritiker menar att samhället sviker sina mest utsatta.

– Det här är en grupp som har svårt att få ett reguljärt  arbete. De sållas bort på grund av ålderdiskriminering och andra skäl. Och nånstans måste dom vara, säger Lasse Reuterberg, verksamhetschef hos det sociala företaget Blåeld som fått skära ned på verksamheten de senaste åren.

– Det är klart vi inte ska ge upp om folk, men det är precis det man gör nu. Vi ser väldigt många otrygga människor, rädda människor och folk som gråter.”

Hela reportaget.