Socioekonomiska bokslut

Socioekonomiska bokslut är en metod för att redovisa samhällets kostnader för personer som av olika anledningar befinner sig i ett utanförskap och jämföra det med samhällets kostnader när de är aktiva i någon typ av verksamhet. Metoden bygger på nationalekonomiska teorier och utförs av utomstående med specialkompetens.

SKOOPIs projekt VISOREK har genomfört två socioekonomiska bokslut på Hantverkskooperativet UNITIS i Ljusdal och Beatebergs Hunddagis i Göteborg. De är två sociala arbetskooperativ som bedriver daglig verksamhet inom LSS. Syftet med uppdraget har varit att göra synligt det samhällsekonomiska mervärde som uppstår i den stund personer med funktionsnedsättningar ingår i ett socialt arbetskooperativ. Det är första gången denna metod används inom en LSS-verksamnet. Studien har genomförts av Birgitta Israelsson och Annette Dünkelberg Coompanion Stockholm, i samverkan med kooperatörer och referensgrupper.

Resultaten av dessa socioekonomiska bokslut visar och stärker bilden att sociala arbetskooperativ är lönsamma för samhället, att det både på kort och lång sikt och för alla parter innehåller tillräckliga ekonomiska incitament för att samhället kunde medverka till att fler arbetsintegrerande sociala företag skapas. Kooperatörerna i de två kooperativen i denna studie skulle utan sina kooperativ utnyttja välfärdstjänster för mellan 175 000 kr och 460 000 kr per person och år, eller för hela gruppen på kooperativen mellan 1,5 miljoner till 4,1 miljoner kr per år.

Den samhälleliga vinsten i form av uteblivna kostnader för varje aktör som är aktuell kring verksamheten på Beatebergs Hunddagis uppgår i bokslutet uppgår till ca 127 900 kr. Genom att utgå ifrån offentliga kostnader visar det socioekonomiska bokslutet att kostnaden per år för externa aktörer skulle vara 2 541 000 kr utan kooperativ och
2 489 000 kr med kooperativ vilket ger en vinst på 52 000 kr. Vinsten per årsplats är i denna studie 5 800 kr för Beatebergs hunddagis.

För Hantverkskooperativet UNITIS är motsvarande uppgifter att kostnaden per år för externa aktörer skulle vara 4 628 000 kr utan kooperativ och 3 681 900 kr med kooperativ vilket ger en vinst på 946 100 kr. Vinsten per årsplats är 105 200 kr för Hantverkskooperativet UNITIS.

Här finner du rapporten Socioekonomiskt bokslut Unitis Beateberg i sin helhet.

Socioekonomiska bokslut har gjorts för en rad verksamheter bl.a. sociala företaget Basta och sociala arbetskooperativen Vägen Ut!, Briggen och Kooperativet KOS. Dessa har på ett tydligt sätt visat samhällets vinster med att människor är aktiva i ett socialt arbetskooperativ. För att påverka politiken och myndigheter att förbättra förutsättningarna för att driva sociala arbetskooperativ behövs denna typ av hårda fakta.