Sociala arbetskooperativ skapar en arbetsmarknad där alla får plats

I sociala arbetskooperativ skapar människor med olika arbetshinder arbetsplatser som fungerar utifrån deras villkor. De startar kooperativa företag som producerar varor och tjänster som det finns behov av, samtidigt som de får en plats på arbetsmarknaden.

Dagens tuffa arbetsmarknad med stora krav och den stress som ofta finns, gör det lätt att människor hamnar utanför. Social arbetskooperativ tar hänsyn till personens individuella förmåga att arbeta och anpassar uppgifterna till vad han eller hon orkar med.

De sociala arbetskooperativen har bildat SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, för att tillsammans bli starkare och kunna påverka förutsättningarna för att driva den här typen av företag.

Social redovisning – Ett sätt att växa

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=IUKDxJEz-6Q]

Social redovisning handlar bland annat om att synliggöra verksamhetens styrkor, svagheter och möjligheter. Det är en metod och en process för att utvärdera verksamheter.

I Social redovisning — ett sätt att växa, får vi bland andra träffa Mikael Wernersson från Handpapper Klippan, som är ett socialt arbetskooperativ i Göteborg, samt Therese Gustafsson från Entré Värd i Luleå, även det ett socialt arbetskooperativ. De berättar om hur deras sociala arbetskooperativ arbetat med social redovisning och hur de upplever processen.

Vägleder oss genom filmen gör Anette Dünkelberg från Coompanion.