Kooperativa framtidsdagar

11-12 september arrangerade företagen bakom Kooperationens år seminariet ”Kooperativa framtidsdagar – så bidrar kooperativa företag till tillväxt och global utveckling”. Under seminariet kommer det bland annat att diskuteras hur kooperativt företagande bidrar till ett livskraftigt näringsliv och till att bekämpa fattigdom.

Bland de som talade var Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet, Maria Wetterstrand, Michael Dahlén, Göran Carstedt, Anders Lago, Margot Wallström och många fler.

Ni kan också se innehållet i dagarna i efterhand via denna länk.

Foto: Lena Dahlström

Social redovisning på ett annat sätt

Kooperativet INUTI2 har inom ramen för SKOOPI:s projekt VISOREK arbetat med social redovisning. De ville gärna presentera sina resultat på ett konstnärligt sätt och de kallar den för Trivsel & Gemenskapsguiden. Kooperativet har arbetat med en förenklad metod av Verktygslåda för social redovisning tillsammans med Anna-Carin Persson. De olika momenten av modellen är Grunden, Inåt, Utåt och Framåt. Varje kapitel i boken illustreras med ord och bild. Trivsel & Gemenskapsguiden går att beställa via info@skoopi.coop och av INUTI2.

Kooperationens år 2012

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KYPe5xJAm5w]

Kooperationen i Sverige har inför FNs kooperativa år tagit fram en gemensam Kooperationens år 2012 folder. Den innehåller information om kooperation och kooperativa företag i Sverige idag.

Under året kommer kooperationen i Sverige inbjuda till flera olika aktiviteter. Du hittar mer information på www.kooperationensar2012.se

Sociala arbetskooperativ skapar en arbetsmarknad där alla får plats

I sociala arbetskooperativ skapar människor med olika arbetshinder arbetsplatser som fungerar utifrån deras villkor. De startar kooperativa företag som producerar varor och tjänster som det finns behov av, samtidigt som de får en plats på arbetsmarknaden.

Dagens tuffa arbetsmarknad med stora krav och den stress som ofta finns, gör det lätt att människor hamnar utanför. Social arbetskooperativ tar hänsyn till personens individuella förmåga att arbeta och anpassar uppgifterna till vad han eller hon orkar med.

De sociala arbetskooperativen har bildat SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, för att tillsammans bli starkare och kunna påverka förutsättningarna för att driva den här typen av företag.