Handbok att redovisa och utveckla samhällsnytta

visorek

För att underlätta för sociala arbetskooperativ att utveckla och redovisa samhällsnytta har SKOOPI tagit fram en handbok. Visorek är en metod som bidrar till en gemensam process i kooperativet där mål, arbetssätt och verksamhet utvecklas. Metoden är uppdelad i sex steg och kan med fördel följa verksamhetsåret och göras flera gånger. Handboken har tagits fram inom projektet Social redovisning med medel från Allmänna Arvsfonden.

Visorek kan beställas från SKOOPI på mail info@skoopi.coop. Handboken kostar 150 kr/st plus frakt.

Dags för spridningskonferens i SKOOPI:s projekt ARC

Kongressen går i år av stapeln på Tollare Folkhögskola den 24-25 april.

Många av medlemsföretagen har deltagit i utbildningen som nu är inne på sitt andra år.

Kongressinbjudan

Konferensen syftar till att låta SKOOPI:s övriga medlemmar får ta del av utbildningens erfarenheter. Under två dagar kommer vi dels ha SKOOPI:s kongress dels flera olika utbildningsinslag som syftar till att stärka medlemsföretagen att bli bättre utförare av arbetsträning och rehabiliteringstjänster.

Här hittar du programmet.
Kongressen sker på tisdagen med genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner och val av nya styrelserepresentanter med mera.

I nästa vecka skickas kongresshandlingarna ut till medlemskooperativen.

Sociala Företagsmässan 2012! Vilken succé!

Kulturhuset sjöd av liv och rörelse när 82 utställare, som representerade drygt 100 arbetsintegrerande sociala företag, projekt och stödorganisationer, från hela Sverige visade sina verksamheter på Sociala Företagsmässan den 22-23 februari.

Bild från Galleri 3

Mässan lockade drygt 3 000 besökare per dag från hela landet. Besökare som fick ta del av en mängd seminarier, titta på olika scenaktiviteter som t.ex. en modemässa och, inte minst, knyta kontakter med mässdeltagarna.

Under de första dagarna i mars håller SKOOPI på att samla ihop erfarenheterna från mässan bl.a. genom att skicka en enkät till deltagare och besökare. Vi kommer också att sammanställa foton och filmer från mässan som kommer att läggas ut här på hemsidan.

SKOOPI vill passa på att tacka alla utställare/deltagare som gjorde mässan så lyckad!

Sociala arbetskooperativ skapar en arbetsmarknad där alla får plats

I sociala arbetskooperativ skapar människor med olika arbetshinder arbetsplatser som fungerar utifrån deras villkor. De startar kooperativa företag som producerar varor och tjänster som det finns behov av, samtidigt som de får en plats på arbetsmarknaden.

Dagens tuffa arbetsmarknad med stora krav och den stress som ofta finns, gör det lätt att människor hamnar utanför. Social arbetskooperativ tar hänsyn till personens individuella förmåga att arbeta och anpassar uppgifterna till vad han eller hon orkar med.

De sociala arbetskooperativen har bildat SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, för att tillsammans bli starkare och kunna påverka förutsättningarna för att driva den här typen av företag.