Vår historia

Under 1990-talet startades fler och fler sociala arbetskooperativ i Sverige. Handledare och projektledare för kooperativen kände ett behov av att träffas för att dela erfarenheter, och började ha regelbundna träffar några gånger per år.

Från och med ett möte 1998 i Jönköping förändrades träffarna, så att både kooperatörer (medlemmar i kooperativen) och handledare deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett förslag till stadgar.

På ett möte i Norrtälje 1999, med ett sjuttiotal deltagare, beslutades att SKOOPI skulle bildas. I april 2000 hade SKOOPI sitt första årsmöte i Sunne. Föreningen bildades för att stödja kooperativens utveckling.

Hösten 2013 togs ett nytt steg i SKOOPIs historia, genom att ändra stadgarna och öppna upp för alla de arbetsintegrerande sociala företag som står för de officiella kriterierna, där företagen

-har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
-som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamhet
-som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet